O autorovi

 

Informační systém abART – full verze

http://www.umeleckabeseda.cz/umelecka-beseda/seznam-clenu/holeka-pavel-

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pavel_Holeka

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Collages_by_Pavel_Holeka

 

2018   Souček Martin: Naše koláže, katalog Galerie Smečky, Nadační fond Galerie Smečky - Pražská plynárenská, a.s.

           Souček Martin: Pražská plynárenská vás zve na výstavu Naše koláže, U plynárny, čtvrtletník koncernu Pražská

           plynárenská a. s., Podzimní vydání 2018

           Bartková Alena: Bez práce nejsou koláže, katalog vydaný Galerií města Pardubic

           Přibáň Michal a kol.: Český literární samizdat 1949-1989, edice, časopisy, sborníky, Academia, Ústav pro českou

           literaturu AV ČR, Praha 2018, s. 265, 385  

2017   Naše televize, rozhovor o výstavě Básně psané papírem v Památníku K. V. Raise v Lázních Bělohradě

           https://www.youtube.com/watch?v=LwGKB3DW4LU

           Čeliš Eduard: Vlastimil Harapes v lázních, Bělohradské listy, ročník XVII, 4/2017, str. 11, vydalo město Lázně Bělohrad 

2016   Souček Martin: Pavel Holeka / Básně psané papírem, katalog Galerie Smečky, Nadační fond Galerie Smečky.

           ČRo Vltava, rozhovor s Karlem Oujezdským,10.3.2016, stopa 15.54 až 22.16 

           http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3585421                                                         

           TV Plzeň, rozhovor, stopa 2.54 až 5.40                 

           https://www.youtube.com/watch?v=fLgNOsnvqhA  

           TV Praha, rozhovor

           http://www.prahatv.eu/zpravy/archiv/1///clanek/2110/2110-basne-psane-papirem-vystavuje-galerie-smecky  

           Další výstava v naší Galerii Smečky: Pavel Holeka / Básně psané papírem, U plynárny, Čtvrtletník koncernu

           Pražská plynárenská, a.s., jarní vydání 2016

           Fingerland Jan: Papírové básně, Lidové noviny / Orientace, 19.3.2016

           Čeliš Eduard: Pavel Holeka / Básně psané papírem (rozhovor), Bělohradské listy, ročník XVI, 3/2016, str. 22-23,

           vydalo město Lázně Bělohrad         

2015   Jan Hus v českém současném umění, katalog k výstavě v Husově domě v Kostnici k 600. výročí Jana Husa,

           Galerie La Femme a Hus-Haus Konstanz, 2015

           Štěpán Jan: Babylónské zajetí církve (1948-1989), Praha, 2015, s. 45, 69.

2014   Koláže Pavla Holeky, Prostor, společensko-kulturní revue, XXXII. ročník, č, 103/104, str. 148-153, 212 a záložka

           Hubáčková Vilma: Jiří Kolář a koláže básníků, Ze sbírek Památníku národního písemnictví; Literární archiv 46, 

           Sborník Památníku národního písemnictví, Praha 2014, str.165-175 

2013   Honzík Jiří / Literární středy UB /jaro 2012/, Život / Revue Umělecké besedy, ročník 2013, č. 10

2012   Filmový dokument "V umění volnost - 150 let Umělecké besedy" (součástí dokumentu je záznam z vernisáže koláží

           a uvedení knihy Vábení slov v Českém centru PEN klubu), ČT art, 28.1.2016

           http://www.prahatv.eu/zpravy/archiv/1///clanek/2110/2110-basne-psane-papirem-vystavuje-galerie-smecky 

           Vránová Gabriela / recitace básní ze sbírky Vábení slov, Noční Mikrofórum, ČRo 2, 14.6.2012,                                      

           http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2656074

           Renata Roubíčková: Cykly / Jiří Kolář, Jan Koblasa, Jan Švankmajer, Libor Fára, Michal Šanda, Pavel Holeka; katalog

           Galerie Smečky, Gallery

           "Cykly" koláží a kolážovaných objektů v Galerii Smečky / rozhovor Karla Oujezdského s Jiřím Machalickým, ČRo 3-

           Vltava, Mozaika, 6.9.2012 

           http://www.rozhlas.cz/mozaika/vytvarne/_zprava/cykly-kolazi-a-kolazovanych-objektu-v-galerii-smecky--1107091

           Cykly poprvé provedou Dvanácti ročními obdobími / reportáž Pavly Sedliské, ČT 24, 11.9.2012

           (http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/195529-cykly-poprve-provedou-dvanacti-rocnimi-obdobimi/)

           Hnátek Václav: Když Jiří Kolář potká Jana Švankmajera, Magazín Víkend DNES, str. 28, 8. 9. 2012

           Kopáč Radim: Šestkrát koláž ve Smečkách, Týdeník Rozhlas, č. 41, str. 20

           Šenk Filip: Papír šestkrát jinak, Lidové noviny, 9. 11. 2012         

2011   Zpravodaj / Newsletter, Židovské muzeum v Praze, roč. 2011, č. 1

           Fišer Marcel: Pavel Holeka / Hebrejská abeceda / Hebräisches Alphabet, GAVU Cheb, Léto / Sommer 2011

           Juříková Magdalena: Terra /non/ firma, /ne/pevná půda, skládačka k výstavě Výtvarného odboru Umělecké besedy 

2010   Petáková Linda: Pavel Holeka pokřtil svou knihu koláží Hebrejská abeceda, Český rozhlas 3 –Vltava, Mozaika,10.2.

           Probst Vojtěch: Hebrejsky hravě a snivě, Literární noviny, ročník XXI, č. 5, str. 19

           Benešová Ivana: Svět hebrejské abecedy, Český bratr, evangelický měsíčník, ročník 86, č.4, str. 40-41

           Nejkrásnější české knihy roku 2009, katalog, Ministerstvo české kultury, Památník národního písemnictví, Praha

           Česká koláž, sbírka Pražské plynárenské, katalog, Pražská plynárenská, Gallery, Praha

           Pocta Bohuslavu Reynkovi, katalog, Umělecká beseda 2010, GVU Havlíčkův Brod

2009   Petrová Eva: Výstavy v čase proměn, Gallery, Praha, 2009

           Erhart Gustav: doslov ke knize Hebrejská abeceda / Mezi dvěma světy, Arbor vitae, Řevnice, 2009

2008   Stehlíková Olga: Básnivá koláž, katalog Galerie Smečky, Gallery, Praha

           Kopáč Radim: Tyto koláže jsou pro každého, MF Dnes, 3. 5. 2008

           Who is…? (v České republice), 7. vydání, Verlag für Personenenzyklopädien AG

2006   Mazáč Tomáš: GALERIE / V chrámu koláží / Zastavení s Pavlem Holekou, Veronica, XX ročník 2006, číslo 4, str. 17

2005   Petrová Eva: Parafráze, katalog, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice

           Petrová Eva: Umělecká beseda 1863-2003, Život, revue Umělecké besedy, ročník 2005, č. 1, str. 23-27

2004   Kallus Mojmír: O poetické podobě a skryté hudebnosti hebrejských písmen, rozhovor, Slovo z Jeruzaléma, ICEJ ČR,

           roč. 2004, č. 1 

           Fišer Marcel: Sedm, Revolver Revue 55, Praha

2002   Sokol Václav: Holekův tichý svět, Listy, ročník XXXII, č. 6, Praha

2000   Sokol Václav: Pavel Holeka – Výstava, úvodní slovo k výstavě, Dobřichovický zpravodaj Kukátko XVI/2000, 2-jaro/léto

           Divišová Lucie: Experimentální poezie / Kolážemi se vytváří nový řád, rozhovor s Pavlem Holekou, diplomová práce,

           Pedagogická fakulta UK, Praha

1999   Fišer Marcel: Pavel Holeka, Vytrhané básně, katalog, Galerie Klatovy/Klenová

           Edlová Pavla: V mých kolážích by měl divák objevit sám sebe, říká Pavel Holeka, Mladá fronta dnes, západočeské

           vydání, 11. srpna 1999

           Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-1999, H, díl III, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava

1996   Janáková Iva: Koláž jako cesta, Ateliér, ročník 1996, č. 9

1995   Petrová Eva: Básně v kolážích, katalog SVGU Náchod

1994   Mocková Miroslava: Zabývám se papírovou koláží, Tón, ročník II, č. 1, str. 18, únor, Praha