Bip zrozený ze tmy

  

 P. F. 2019

 

 Tma je na počátku i na konci Bipova života, jako by ani on nevěděl, odkud a kam jde.

Ale život naplněný světlem, jež daroval, činí ze tmy součást tance, který ji přesahuje nadějí.

 

Pavel Holeka, Bip zrozený ze tmy

koláž na papíře, 29,7 x 21 cm, 2018