čeština English

Novinky

Historia scholastica 1/2023, mezinárodní časopis pro dějiny výchovy a vzdělání, vydávaný Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského spolu s Technickou univerzitou v Liberci, otiskl článek Neznámá kapitola ze života Gerty Kallikové-Figulusové (1912-1997). Text jsme společně s manželkou připravili k 110. výročí narození ženy, jež byla poslední nositelkou jména, jež náleželo dceři J. A. Komenského Alžbětě (1629-po roce 1670). Článek líčí dobrodružný život jejího otce Jiřího Figula a poté se věnuje osudu a duchovnímu vývoji Gerty Kallikové-Figulusové, spojenému s životem rodiny kazatele Jednoty českobratrské Josefa Štiftera, v níž nalezla své zázemí a útočiště. 

 

Text článku viz rubrika Texty nebo též na webové adrese:

http://www.historiascholastica.com/sites/historiascholastica.com/files/HS/1-2023/hs_1-2023-online.pdf (s. 249-270).

 

◊     ◊     ◊      

 

Galerie La Femme představila práce výtvarníků na téma jubilejního 30. Domácího úkolu, kterým byly Příběhy zvěrokruhu. Věren svému znamení, lvu, obeslal jsem výstavu lehce ironickou koláží Lev mezi Rakem a Pannou

 

(Galerie La Femme, 3. 5. - 30. 6. 2023, Bílkova 131/2, Praha 1, denně 10-18 hod.).

 

 

Lev mezi Rakem a Pannou  

 

Lev mezi Rakem a Pannou

koláž na papíře, 2023, 29,7 x 42 cm

 

◊     ◊     ◊

 

Po tříleté přestávce zapříčiněné pandemií se uskutečnil 15. aukční salon výtvarníků pro Konto Bariéry, tentokrát opět v prostorách pražského Karolina. Výstavy konané ve dnech 23.11. - 3.12. 2021 se zúčastnilo 350 výtvarníků.

 

 

 Píseň pro Kolombínu

 

Píseň pro Kolombínu

Z cyklu Pocta Marcelu Marceauovi

koláž na papíře, 2020, 42 x 29,7 cm

 

◊     ◊     ◊

 

Výstava výtvarného odboru Umělecké besedy v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích proběhla ve dnech 16. září -  1. listopadu 2020. Byla uspořádána v tamním Kostele Zvěstování Panny Marie.

 

 

Poutník, jenž se vrací

 

◊     ◊     ◊ 

 

V roce 2020 oslavuje Galerie La Femme 20. výročí svého trvání. K tomuto jubileu zadala spřízněným výtvarníkům další „domácí úkol". Výstava uspořádaná pod názvem XXVII. Domácí úkol - Pokus o životní dílo se konala v galerii v Bílkově ulici 2, Praha 1 v době od 27. dubna do 20. května 2020. Obeslal jsem ji rozměrově dosud největší koláží z cyklu Pocta Marcelu Marceauovi nazvanou Bipova zamilovaná okna

 

 

Bipova zamilovaná okna

 

Bipova zamilovaná okna

Z cyklu Pocta Marcelu Marceauovi

koláž na papíře, 2020, 70 x 50 cm

 

◊     ◊     ◊

 

V pražské Galerii Hotelové školy Radlická uspořádala Umělecká beseda výstavu 27 členů svého výtvarného odboru. Výstavy nazvané Umělecká beseda - Souvislosti a tendence 2019 (plastika, obrazy, grafika) jsem se zúčastnil dvěma kolážemi z cyklu Pocta Marcelu Marceauovi: Bip s dívčí maskou a Bipův stín

 

◊     ◊     ◊

 

V evangelickém kostele Nejsvětější Trojice a v přilehlé zvonici v Českém Brodě byla 13. října 2019 zahájena výstava Pocta Marcelu Marceauovi, na které byl představen stejnojmenný cyklus koláží. Autorovy verše přečetl Rudolf Kvíz, na kytaru zahrál Radek Čihák.

 

◊     ◊     ◊

 

V Galerii Jiřího Jílka v Šumperku proběhla ve dnech 4. - 29. září 2019 výstava Básně psané papírem. Vystaven byl soubor 65 koláží, v němž byl položen důraz především na cykly Hebrejská abeceda, Abstraktní básně, Pocta Marcelu Marceauovi a Dětské hry. Výstavu spolu s autorem realizovali Miroslav Koval a Anežka Kovalová, oba výtvarníci, kteří o galerii a její výstavní náplň dlouhodobě obětavě pečují. Úvodní slovo pronesl Mgr. Ivo Binder, kurátor Muzea umění Olomouc. Součástí vernisáže byl i autorův přednes několika básní z připravované sbírky poezie. 

Text proslovu viz Recenze / Ivo Binder / Et in Arcadia Ego / Slova o slovech psaných papírem

 

 

Galerie Jiřího Jílka

                                                

FOTO Anežka Kovalová

 

 

 

Galerie Jiřího Jílka

                                                                                                                         

FOTO Anežka Kovalová

 

 

◊     ◊     ◊

  

Ve Východočeském divadle v Pardubicích proběhl ve dnech 1. - 16. června 2019 The Internatinal Festival Jazz Dance Open, jehož součástí byla i výstava koláží nazvaná Tanec v kolážích. Vystaveny byly reprodukce koláží Šantán v Galerii La Femme, Bipův houslový klíč a Bipův basový klíč.

 

◊     ◊     ◊

 

Druhý ročník Mezinárodního dne koláže se konal ve dnech 12. května - 12. června 2019 v Muzeu hlavního města Prahy (Praha 8, Na Poříčí 52) a v kavárně BAR/ÁK (Praha 8, Za Poříčskou bránou 7). Výstava byla přístupná v Út-Ne od 9-18 hod. Vystaveny byly tři koláže z cyklu Pocta Marcelu Marceauovi.

 

◊     ◊     ◊

 

Galerie La Femme uspořádala výstavu XXVI. Domácího úkolu na téma Hudba v obrazech. Její součástí byly koláže z cyklu Pocta Marcelu Marceauovi: Bipův houslový klíč a Bipův basový klíč. Výstava v Bílkově 2, Praha 1 probíhala v době od 10. 4. do 31. 5. 2019.

 

◊     ◊     ◊

 

Výstava První republika uspořádaná Galerií La Femme putovala i s kolážemi Dopis z první republiky a Pohlednice z první republiky po dalších místech. Od 12. 9. do 29. 10. 2018 byla vystavena ve foyer Divadla v Horních Počernicích (Votuzská 379), poté od 1. 11. do 20. 12. 2018 v Alternativě - kulturním centru Zlín (Osvoboditelů 3778).

 

 

 Dopis z první republiky

 

Dopis z první republiky

koláž na papíře, 2017, 29,7 x 42 cm

 

◊     ◊     ◊

 

V Galerii města Pardubic (Příhrádek 5, Pardubice) byla od 9. října 2018 otevřena výstava Bez práce nejsou koláže. Podílelo se na ní šest kolážistů: Michal Cihlář, Michal Cimala, Pavel Holeka, David Kolovratník, Jitka Kopejtková, Luboš Plný a Michal Štochl, jejím kurátorem byla Alena Bartková. Vystaveno zde bylo 11 koláží z cyklu Pocta Marcelu Marceauovi. Výstava trvala do 2. prosince 2018. 

 

Bip mezi ptáky

 

Bip mezi ptáky

Z cyklu Pocta Marcelu Marceauovi

koláž na papíře, 2008, 29,7 x 21cm

 

◊     ◊     ◊

 

Koláž Adolfa Hoffmeistera na pozvánce Galerie Smečky (Ve Smečkách 24, Praha 1) uvedla výstavu Naše koláže, která je průřezem sbírky české koláže, jež je vlastnictvím Pražské plynárenské, a. s. Na výstavě jsou zastoupeni jak zakladatelé české koláže, tak soudobí autoři, jejichž práce se staly součástí sbírky v posledních letech. Představena je asi pětina z celku čítajícího nyní kolem 560 prací. Vystaven je tu také Triptych na verše Bohuslava Reynka (Kdo nám duši vyprostí?, Skryté krásy kořeny / dlouze pijí z duše vod,  Byl tu pták a byla křídla, zázrak písně ze zášeří). Výstava je otevřena v prodlouženém termínu od 5. září do 16. listopadu 2018 v út-so od 11 do18 hodin.

 

 

 Naše koláže

 

Adolf Hoffmeister, z cyklu Utrpení malé Žofie,1963 (detail) 

 

 

Triptych na verše Bohuslava Reynka 

                                                                                                                                                                                  FOTO Galerie Smečky

Triptych na verše Bohuslava Reynka

koláž na papíře, 2010

 

 

Kolářovo vejce

                                                                                                                                                                                              FOTO Jan Palán

Vejce Jiřího Koláře

 

◊     ◊     ◊

 

Muzeum hl. města Prahy uspořádalo výstavu k prvnímu Mezinárodnímu dni koláže, který inicioval americký magazín Kolaj. Vystaveny byly koláže Bip ve sloním cirku (2017) a V ptačím světě (2017). Výstava se konala ve dnech 12. -19. 5. 2018.

 

Plakát Mezinárodní den koláže 2018  

◊     ◊     ◊

 

Výtvarný odbor Umělecké besedy uspořádal členskou výstavu k poctě sochaře Olbrama Zoubka nazvanou SOUTOK. Konala se od 3. 5. do 30. 6. 2018 ve Staré čistírně odpadních vod 1906 v Praze-Bubenči . 54 výtvarníků doplnilo výjimečný prostor staré technické památky obrazy, sochami a dalšími uměleckými artefakty tak, aby co nejvíce korespondovaly s jejím nevšedním prostředím. Součástí výstavy byly dvě koláže většího formátu (60 x 42 cm) Hra v ptačím světě a Cestou do ptačí školy (viz obrázek vpravo). 

 

 

Soutok_Seznam autorů

Cestou do ptačí školy

  

◊     ◊     ◊

 

Ve slovenských Piešťanech se v Dome umenia uskutečnila ve dnech 2. - 27. 5. 2018 výstava První / Prvá republika 1918-1938 - Všetky krásy sveta. Uspořádala ji Galerie La Femme, Združenie grafikov Slovenska a další partneři. Její součástí byla koláž Dopis z první republiky, kterou si právě prohlíží dáma na fotografii z výstavy.  

 

 

Dopis z první republiky, 29,7 x 42 cm, 2017

                                                                                                                                   FOTO TASR - Martin Palkovič 

 

◊     ◊     ◊

 

V rámci 626. Hudebního úterku Umělecké besedy, který se konal v pražském kostele sv. Vavřince dne 10. 4. 2018 a na jehož programu byl klavírní recitál Barbory K. Sejákové, jsem přečetl čtyři nové básně převážně s hudebními motivy a výběr ze Záznamů otištěných ve 12. čísle besední revue Život.

 

 

Záznamy

 

Ať se zabývám koláží nebo básní, kromě hledání samotného obrazu nebo slova je tu vždy přítomno také hledání hudby. Kousky papíru stejně tak jako jednotlivá slova váže do konečné formy skrytá melodie. Teprve její náhle vytrysknuvší krása uvnitř tvořící duše je tím nejcitlivějším a zároveň nejtajemnějším důkazem dokončené práce.

18. ledna 1999

 

Při práci se slovy právě tak jako s kolážemi se opírám o existenci podvědomé melodie, která se setrvale podílí na zformování konečného tvaru básně či obrazu. Toto uhranutí vnitřní melodií možná znamená, že se má práce tak trochu podobá mávání dirigentskou taktovkou. Slova či vystříhané obrázky pak zastupují hudební nástroje a mou snahou je přenést na ně melodii, kterou nosím kdesi v sobě.

11. listopadu 2006

◊    ◊    ◊

 

Galerie La Femme zopakovala v Kersku výstavu Pocta Bohumilu Hrabalovi a to pod názvem Každý den zázrak. V Lesním ateliéru Kuba proběhla ve dnech 24. 3. - 31. 5. 2018. Vystavena byla i koláž Pocta Bohumilu Hrabalovi (na fotografii druhá zleva).

 

 

Plakát Každý den zázrak_Kersko

 

 

 

 

Každý den zázrak_Kersko 2018_fotografie

 

 

◊     ◊     ◊

 

V přednáškovém sále Muzea hl. města Prahy se 25. listopadu 2017 uskutečnily dva workshopy o koláži, jež jako lektorka vedla Jitka Kopejtková. Zúčastnil jsem se jich jako host, představil jsem nejen svou výtvarnou, ale také i literární tvorbu. Součástí programu bylo promítání ukázek koláží od těch nejstarších až po nejnovější práce.

 

 

 Sen o šenkýřce a její touze

 

Sen o šenkýřce a její touze

 koláž na papíře, 1971

 

◊     ◊     ◊

 

V pražské Galerii La Femme proběhla v době od 22. 11. 2017 do 5. 1. 2018 výstava XXV. Domácího úkolu na téma První republika.  Její součástí byly koláže Dopis z první republiky Pohlednice z první republiky.

 

 

Pohlednice z první republiky

 

Pohlednice z první republiky

koláž na papíře, 42 x 29,7 cm, 2017

 

◊     ◊     ◊

 

V aukční síni Vltavín proběhla ve dnech 30. 10 - 1. 11. 2017 předaukční výstava výtvarných děl darovaných ve prospěch prezidentské kampaně pana profesora Jiřího Drahoše, které jsem se zúčastnil koláží Pokus o rovnováhu. Aukce proběhla 1. listopadu 2018 a byl k ní vydán katalog s vyobrazením všech darovaných děl. Všichni dárci jej obdrželi s vlastnoručním poděkováním prezidentského kandidáta:

 

 

 Poděkování Jiřího Drahoše

 

◊     ◊     ◊

 

Galerie La Femme (Bílkova 2, Praha 1) uspořádala ve dnech 11. 10. - 5. 11. 2017 výstavu koláží Jitky Kopejtkové a Pavla Holeky nazvanou Papír, nůžky, kov. Jitka Kopejtková je fotografka, věnuje se koláži a streetartu.

 

 

Papír, nůžky, kov 1

 

Z vernisáže výstavy

 

Papír, nůžky, kov

 

Miroslav Lipina, Jitka Kopejtková a Pavel Holeka (zleva)

 

Galerie La Femme 2017

 

Výstava v Galerii La Femme

 

◊     ◊     ◊

 

V Památníku K. V. Raise v Lázních Bělohradě proběhla  výstava nazvaná Básně psané papírem (15. 6. - 9. 7. 2017). Krátký filmový záznam z výstavy lze shlédnout na https://www.youtube.com/watch?v=LwGKB3DW4LU

 

 

 Výstava Lázně Bělohrad

 

◊     ◊     ◊.

 

Galerie La Femme uspořádala v době od 17. 4. do 22. 5. výstavu XXIII. Domácí úkol - Čtyři elementy. Součástí výstavy byla  koláž Báseň psaná do vzduchu.

 

 

Báseň psaná do vzduchu

 

Báseň psaná do vzduchu

Z cyklu Múza čtyř živlů

koláž na papíře, 42 x 29,7 cm, 2016

 

◊     ◊     ◊

 

V pražské Galerii Smečky proběhla od 9. 3. do 23. 4. 2016 výstava Básně psané papírem. Uspořádal ji Nadační fond Galerie Smečky, jehož zřizovatelem je Pražská plynárenská. Kurátorem výstavy byl Martin Souček, který také napsal doprovodný text ke katalogu vydanému u příležitosti této výstavy. Vystaveno bylo téměř 150 prací, důraz byl položen především na představení zásadních cyklů koláží. 

 

Text ke katalogu v rubrice Recenze, 2016  Martin Souček / Pavel Holeka / Básně psané papírem

Rozhlasový a dva televizní rozhovory v rubrice Bibliografie / O autorovi / 2016 

 

 

Básně psané papírem

 

 

◊     ◊     ◊

 

Galerie La Femme ve spolupráci s Jaromírou a Ottokarem Kirstein a s Husovým domem v Kostnici, Společností Husova muzea v Praze, Českým centrem v Mnichově a za podpory Velvyslanectví České republiky v Berlíně pořádají od 5. června do 31. července 2015 výstavu k připomenutí 600. výročí konání Kostnického koncilu a upálení mistra Jana Husa v Husově domě, Hussenstrasse 64, Konstanz, Německo. Vystavena je tu koláž Rozhovor s Mistrem Janem Husem.

 

◊     ◊     ◊

 

Cyklus koláží Hebrejská abeceda vystavilo Masarykovo muzeum v Hodoníně (Zámecké náměstí 9) v době od 6. března do 31. května 2015. Výstava v hodonínském zámečku doprovodila další tamní výstavu Šalom (Po stopách Židů na Hodonínsku) pořádanou společně se Státním archivem Hodonín. 

 

 

Pozvánka Hodonín

 

 ◊     ◊     ◊

 

V Galerii La Femme (Bílkova 2, Praha 1) proběhla od 11. února do 15. března 2015 výstava XXII. domácí úkol - Zimní sporty. Její součástí byla také koláž Krásná bruslařka. Výstava byla poté přenesena do Galerijní ulice v Jistebníku.

 

 

krásná bruslařka

 

Krásná bruslařka

koláž na papíře, tuš, 29,7 x 42 cm, 2015

  

◊     ◊     ◊

 

Památník národního písemnictví v Praze vydal sborník Literární archiv č. 46 věnovaný Bohumilu Hrabalovi a Jiřímu Kolářovi; týká se průsečíků, paralel i mimoběžek v jejich životě a díle. Ve stati Vilmy Hubáčkové Jiří Kolář a koláže básníků (Ze sbírek Památníku národního písemnictví) jsem odpověděl na otázky:1) Co pro Vás znamená Jiří Kolář, 2) Proč jste si vybral právě techniku koláže ve své tvorbě.

Úryvek z textu Vilmy Hubáčkové v rubrice Recenze; odpovědi na otázky v rubrice Texty

 

PNP Literární archiv 46

 

◊     ◊     ◊ 

 

V prosinci 2014 vyšla společensko-kulturní revue Prostor č.103/104 věnovaná tématu Kontrasty a paradoxy současného Izraele. Doprovází ji osm ilustrací na toto téma, jednou z nich je i koláž Tady je střed světa, volně reflektující stejnojmenný článek se vzpomínkami Drahomíry Pithartové. 

 

 

Revue Prostor č. 103-104

 

Tady je střed světa-Prostor

  

Obálka revue Prostor

Tady je střed světa

koláž na papíře, tuš, 29,7 x 16,6 cm, 2014

  

◊     ◊     ◊ 

 

V prostorách Veletržního paláce Národní galerie byl 27. listopadu 2015 zahájen 12. aukční salon výtvarníků pro Konto Bariéry. 436 dárců darovalo na aukci své práce; získané prostředky budou použity ve prospěch handicapovaných studentů.

 

 Vernisáž výstavy ve Veletržním paláci Národní galerie

 

12. aukční salon Konto Bariéry-2

 

 

 

12. aukční salon Konto Bariéry-1

 

◊     ◊     ◊ 

 

V Klubu Samaří provozovaném sborem Církve bratrské v Praze 1 proběhla v době od 22. října do 16. listopadu 2014 výstava nazvaná Imaginární portréty. Zpřístupnila výběr koláží ze stejnojmenného cyklu a také zvětšených koláží a textů z knihy Hebrejská abeceda. Součástí vernisáže byla autorská četba z knihy Vábení slov; vernisáž hudebně doprovodilo Sexteto AG. 

www.klubsamari.cz/vystavy

 

Klub Samaří 9

Klub Samaří 11

                                                                    

Výstavu zahájil Richard Drury   

Vernisáž doprovodilo Sexteto AG

 

 ◊     ◊     

 

Galerie La Femme uspořádala další výstavy XXI. domácího úkolu Pocta Bohumilu Hrabalovi. Koláž Vzpomínání Bohumila Hrabala byla tak po výstavě na Staroměstské radnici v Praze postupně vystavena v Českém domě v Bruselu, v Galerijní ulici v Jistebníku na Moravě, v Galerii Orlovna v Kroměříži a v Horkách u Staré Paky. 

 

◊     ◊     ◊

 

V Novém Městě nad Metují se 24. července 2014 konalo autorské čtení v rámci schůzky tzv. "novoměstských psychiků". Představeny byly knížky Hebrejská abeceda a Vábení slov a také ukázky z různých cyklů koláží. 

 

◊     ◊     ◊ 

 

Výběr dvanácti zvětšených reprodukcí koláží a k nim náležejících textů byl vystaven pod názvem Z knihy Hebrejská abeceda v horní kapli Hřbitovního kostela Všech Svatých s kostnicí v Kutné Hoře-Sedlci. Výstava pod záštitou tamní Římskokatolické farnosti trvala od 3. června do 31. července 2014. Výstavu uvedl Richard Drury (viz Recenze).

 

Instalace Hebrejské abecedy v Kutné Hoře-Sedlci

  

 Kutná Hora Sedlec - HA 2 

 

 

 

Kutná Hora -Sedlec HA 2 

◊     ◊     ◊ 

.

Cyklus koláží Hebrejská abeceda vystavilo Regionální muzeum Mikulov v době od 25. května do 6. července 2014 v prostorách mikulovského zámku. Vernisáž výstavy uzavřela tamní Májový víkend s muzejní nocí. Výstavu zahájil Ivo Binder. 

 

 

Pozvánka Mikulov HA 2014

Plakát Mikulov 2014

 

  

Z vernisáže výstavy Hebrejská abeceda na zámku Mikulov

 

Mikulov zámek 1 

 

Mikulov zámek 2

 

◊     ◊     ◊

 

V rámci 599. hudebního úterku Umělecké besedy předseda výtvarného odboru UB Richard Drury představil mou výtvarnou tvorbu a já jsem se připojil četbou textů doprovázejících vystavené koláže z cyklu Imaginární portréty, z nichž první byla věnována spisovateli Bohumilu Hrabalovi a druhá hudebnímu skladateli Gustavu Mahlerovi. Druhou část večera jsme otevřeli spolu s básníkem Václavem Daňkem četbou z knihy Vábení slov

 
599. ÚTEREK UB 15. dubna 2014 v 19.30

Kostel sv. Vavřince, Hellichova 18, Praha 1 – Malá Strana

 

Na programu:

Isang Yun: Espace II pro hoboj, harfu a violoncello (1993)

Pavel Zemek-Novak: Trio pro hoboj, harfu a klavír

Ondřej Štochl: Šerosvit pro hoboj, harfu a violoncello

Ivana Loudová: Sólo pro krále Davida pro harfu  (1972)

Jan Hanuš: Trio Concertante pro hoboj, harfu a klavír 

                                     

Účinkují:

Kateřina Englichová - harfa

Petr Nouzovský - violoncello

Vilém Veverka – hoboj

Pavel Holeka – autor koláží a básník, host z výtvarného odboru

 

◊     ◊     ◊

  

V Křížové chodbě Staroměstské radnice v Praze proběhla v době od 28. února do 22. března 2014 výstava Pocta Bohumilu Hrabalovi uspořádaná Galerií La Femme jako v pořadí 21. Domácí úkol odevzdaný několika desítkami výtvarníků. Výstava se uskutečnila při příležitosti stého výročí spisovatelova narození. Po jejím skončení byla jedna část včetně Vzpomínání Bohumila Hrabala vystavena v Maďarsku (28.3.-16.4.2014 v Českém centru v Budapešti a 24.4.-16.5.2014 v Tatabányi), druhá pak v Belgii (v Českém centru v Bruselu).

 

  

Vzpomínání Bohumila Hrabala

 

Vzpomínání Bohumila Hrabala

koláž na papíře, 42 x 29,7 cm, 2014

 

  

Text doprovázející koláž

na výstavě Pocta Bohumilu Hrabalovi

 

Hrabalovy první knížky jsem četl téměř před padesáti lety. Vzpomínky na tehdejší četbu jsem si osvěžil autorovým knižním rozhovorem s maďarským novinářem Szigetim a půvabnou knížkou o spisovatelově životě a díle od Moniky Zgustové. Prohlédl jsem si také několik Hrabalových koláží; jím tak milované kočky dominovaly jedné z nich. Ani v mé koláži nemohla tato náklonnost chybět. Doplňoval jsem pak další výstřižky: hradba žlutých tužek evokovala nejen psaním naplněný život, ale také útočiště Hrabalovy „hlučné samoty“, jakousi palisádu domku v Kersku. Číslo 42 vytištěné na jedné z tužek, původně náhodné, je rokem Hrabalova nástupu do služby výpravčího v Kostomlatech. Váže se k ní i stará lokomotiva. Černé tanečnice jsou erotickou vstupenkou do autorova světa i vzpomínkou na maminčinu ochotnickou vášeň. Několik čar tuší a tužkou se střídavě objevuje a zase ztrácí; jednu z nich provází čínské slovo tao z knihy od Lao-c´, kterou Hrabal opakovaně četl. Jen chybějící sklenice piva se zřejmě propadla do stejné prázdnoty, v níž se ocitají cesty ztrácejících se čar…

 

 

 

 

 

 

Pocta Bohumilu Hrabalovi

 

Instalace koláže Vzpomínání Bohumila Hrabala v Křížové chodbě Staroměstské radnice v Praze

 

◊     ◊     ◊ 

 

V kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze se v době od 26. ledna do 4. března 2014 konal II. salvátorský salon. Římskokatolická akademická farnost představila na ochozech chrámu výtvarné práce třinácti autorů a autorek. Vystavovali zde Petr Buš, Františka Lachmanová, Jana Krákorová, Magdalena Bartáková, Marta Janoušková, Hana Rysová, Martina Staňková, Pavel Holeka, Peter Reichel, Dominika Dworoková, Patrik Hábl, Daniel Dlouhý, Iva Folajtárová. Kurátorkou výstavy byla PhDr. Pavla Pečinková. 

 

 

II. salvátorský salon 

Cyklus koláží Dětské hry na II. salvátorském salonu / Autor fotografie Martin Staněk 

 

◊     ◊     ◊ 

 

Nakladatelství Triáda (www.i-triada.net) vydalo v závěru roku 2012 Jarní romanci od Jaroslava Vrchlického; jde o faksimile kaligrafické práce s kolorovanými pérovými kresbami z roku 1940 od patnáctiletého syna architekta Rudolfa Welse a vnuka Šimona Welse (autora vzpomínkové knihy U Bernatů vydané naposledy v témže nakladatelství v roce 2011). Knížka vyšla též ke 100. výročí básníkova úmrtí. Napsal jsem k ní doslov, jehož celý text se nachází v kolonce menu Texty pod názvem Talent, který nemohl dozrát.

 

 

Jarní romance

 

 

Výňatek z doslovu, který nakladatelství použilo pro anotaci knížky:

 

Nevíme, co Martina Welse vedlo k tomu, že ilustroval a okrasným písmem vyzdobil jednu z romancí Jaroslava Vrchlického. Zlo je přítomno v jeho dochovaných textech a kresbách jako poražená pohádková mocnost. Dospívající chlapec rozuměl možná své osobní situaci, stále omezenějšímu a krutějšímu „životu s hvězdou“, právě takto: zlo musí být nakonec poraženo tak jako v pohádkách. Trpělivě vyhlížel cestu „do horké Ameriky“, kam se rodině přes všechnu snahu nakonec nepodařilo získat vízum.

Oproti znovu probuzené májové přírodě v Jarní romanci byl chlapcův bezelstný svět zanedlouho nemilosrdně konfrontován s prostředím terezínského ghetta. Martin tam pracoval spolu se svým otcem v kreslírně technického oddělení, kde k jejich nejbližším přátelům patřil básník a malíř Peter Kien. Z Terezína byla celá rodina po téměř dvouletém pobytu transportována 6. září 1943 do Osvětimi a umístěna v tzv. terezínském rodinném táboře (Familienlager) Bauabschnitt II B v Osvětimi-Birkenau. Martin a jeho rodiče zahynuli pravděpodobně v noci z 8. na 9. března 1944, kdy byli v plynových komorách zavražděni ti, kdo přežili šest měsíců živoření v rodinném táboře.

 

O Martinu Welsovi (1925–1944) a jeho rodině viz také text na stránkách nakladatelství Triáda: Rodinu Welsových připomínají tři Kameny zmizelých.

 

 

Tři kameny zmizelých

  

 ◊     ◊     ◊ 

 

V červnu 2012 vydalo nakladatelství Arbor vitae knížku poezie Vábení slov. Obsahuje téměř šedesát básní doprovázených patnácti kolážemi z cyklu Abstraktní básně.

Obálka Vábení slov AV

Nakladatelská anotace doprovázející knížku na knižním trhu:

 

Pavel Holeka (1945), básník a autor osobitých koláží, uspořádal téměř šedesát básní do pěti oddílů. Čtenář se v nich setkává s důvěrným vztahem ke krajině, lásce, slovu, světu či duchovnímu přesahu života. Patnáct koláží z cyklu Abstraktní básně navozuje jemné setkání psané a výtvarné poezie. Autor vědomě navazuje na českou tradici dvojdomé tvorby, kde báseň a obraz hledají společně svébytný poetický svět a svou souhrou vedou čtenáře k hlubšímu meditativnímu prožitku. V Holekově poezii "pracuje světlo", pokouší se "osídlit prostor, kde se přesnost zasnubuje s tajemstvím", píše v doslovu Rudolf Matys. Předchozí autorova kniha textů a koláží Hebrejská abeceda obdržela 1. místo v soutěži Nejkrásnější české knihy roku 2009. I v této Holekově sbírce obraz nasvěcuje slovo. A nakonec již jen sám básník: Městem se pohybují udušené růže…