čeština English

Autorský medailon

 

Výtvarník a básník Pavel Holeka (1945) vytvořil první koláže v roce 1967 po určujícím setkání s dílem Jiřího Koláře, s kterým se spřátelil v devadesátých letech. Sám svoji tvůrčí iniciaci popisuje následovně: „Koláž jako způsob vyjádření vnitřních emocí, jako co nejadekvátnější pokus o zjevení dosud skryté obrazotvornosti, se pak časem proměňovala v jistotu pevně uchopeného výtvarného a současně poetického sdělení. Přesvědčila mne, že s pomocí básnivě okouzleného setkání jen zdánlivě nesouvisejících prvků mohu dospět až k vyslovení vlastního myšlenkového a poetického světa a zároveň tak bezprostředně oslovit druhého člověka v jeho hledání smyslu a řádu života, v jeho cestě za citlivostí srdce a objevováním vlastní duše.“

 

Soustavně se umělecké tvorbě věnuje od roku 1992. Koláže lyrické povahy tvoří obvykle ve větších cyklech (např. Básně, Vnitřní prostory, Abstraktní básně, Imaginární portréty, Hebrejská abeceda, Dívčí sny). „Do světa nalepovaných obrazů vnesl nový prvek – prázdný prostor, jejž dokáže správně voleným obrazem doslova rozeznít. Často přitom používá grafické znaky – notovou osnovu, písmena nebo číslice, které tuto zvukovou složku evokují. Jeho koláže mají výrazný spirituální rozměr, jako by se svými minimalistickými prostředky pokoušel překročit meze viditelného,“ napsal o jeho tvorbě výtvarný kritik Marcel Fišer.

 

Pavel Holeka je celým svým uměleckým typem, založeným na poetizaci viděné skutečnosti a realizaci interních básnických představ, přímo předurčen k tomu, co dělá. Jeho koláže jsou výtvarnou krystalizací poetické myšlenky, již formátové omezení nutí k vyjádření maxima básnického účinu co nejoproštěnějšími obrazovými prostředky.

 

V roce 2009 vydal v nakladatelství Arbor vitae knihu 22 koláží a meditativních textů Hebrejská abeceda, která získala 1. cenu jako Nejkrásnější česká kniha roku 2009. V roce 2012 vychází kniha Vábení slov, kde jeho poezii prolínají koláže z cyklu Abstraktní básně. Publikuje v revue Život vydávané Uměleckou besedou. Pavel Holeka měl více než čtyřicet samostatných výstav a byl zastoupen na více než sedmdesáti kolektivních výstavách v České republice i v zahraničí. Je členem několika českých i mezinárodních uměleckých organizací: Umělecké besedy, Českého centra mezinárodního PEN klubu či asociace Christian Artists Europe. Jeho výtvarné práce jsou součástí mnoha soukromých i veřejných sbírek, např. Pražské plynárenské, Galerie Klatovy / Klenová, Památníku národního písemnictví v Praze, Alšovy jihočeské galerie či LBC London, SEA Zürich a Konos Connection v USA. Žije a pracuje v Praze.