čeština English

Životopis v datech

           

1945   Narozen 14. srpna 1945 ve Dvoře Králové n/Lab. Dětství prožívá v Českém Brodě a v Úvalech u Prahy.

1954   Žije s otcovými rodiči v Lázních Bělohradě. Melancholická krajina českého Podkrkonoší představuje určující

             zážitek pro jeho budoucí tvorbu. 

1955   Stěhuje se do Kralup n/Vlt. k otci a jeho nové rodině.

1963   Maturitní zkouška na 12leté SVVŠ v Kralupech n/Vlt.

1963   Pracuje jako laborant v Ústavu patologické fyziologie v Praze. Oslovují ho básně Jaquesa Préverta Vladimíra Holana.

             V časopise Host do domu objevuje koláže Jiřího Koláře.

1964   Studium na Fakultě dětského lékařství v Praze.

1967   Opouští studium. Zajímá se o surrealismus, básně Pierra Reverdyho jsou mu inspirací k prvním básnickým pokusům.

             Zprvu kreslí, později vznikají první koláže.

1967   Pracuje jako přístavní dělník v Mělníku. Nastupuje dvouletou vojenskou službu ve Vojenské ústřední nemocnici 

             v Praze-Střešovicích.

1969   Zaměstnán v Technomatu Praha, kde jako úředník setrvá až do roku 1992.

1971   První výstava koláží ve Střediskové knihovně v Sobotce. Jeho tvorbu podporuje historik umění Miloslav Racek z Národní

             galerie v Praze.

1973   Setkání s katolickým knězem Bohumilem Štvánem otevírá cestu k jeho duchovní konverzi.

1975   Seznamuje se s Martou Procházkovou, která se téhož roku stává jeho ženou. Uzavírá se první tvůrčí období;

             až do konce osmdesátých let tvoří jen občas.                           

1977   Narození dcery Noemi.

1979   Narození syna Matouše.

1988   Návrat k soustavné tvorbě.

1989   Týdenní pobyt na mezinárodním uměleckém festivalu v holandském Dalfsenu. 

1990   Začíná znovu vystavovat   

1991   Koláže pro knižní obálky nakladatelství Návrat domů (1991-1993).

1991   Samostatná výstava koláží v Malé galerii Melantrich v Praze.

1992   Opouští trvalé zaměstnání a intezivně se věnuje tvorbě. Vznikají první cykly koláží (Básně a Partitury).

1992   Spolupracuje s manželkou na překladu knížky Dr. Rose Campbella Potřebuji tvou lásku věnované výchově dětí. Knihu

            vydává nakladatelství Návrat domů; od té doby kniha vyšla opakovaně již ve čtyřech vydáních. 

1993   Setkání s básníkem Jiřím Kolářem, kterému představuje své koláže i básně. Čas od času ho navštěvuje.

1995   Seznámení s teoretičkou umění Evou Petrovou, která od té chvíle přejně doprovází jeho tvorbu. 

1995   SGVU Náchod vydává ve spolupráci s nakladatelstvím Arbor vitae katalog Koláže; Eva Petrová v něm klade důraz

            na básnický rozměr Holekových koláží. 

1996   Výstava Prostor a báseň ve Středoevropské galerii a nakladatelství v Praze. 

1999   Výstava Vytrhané básně v klatovské Galerii U Bílého jednorožce. Marcel Fišer ve stejnojmenném katalogu k výstavě

            vyzdvihuje autorovo svébytné pojetí prostoru a lyričnost jeho kolážové tvorby.

2000   Jiří Machalický uvádí výstavu Duše hudby v Galerii Ledeburské zahrady v Praze.

2001   První setkání s prostředím Umělecké besedy; výstava koláží v Salónu Zdeňky Podhajské.

2003   Vstup do Umělecké besedy.

2003   Účastní se jubilejní výstavy Umělecké besedy v Galerii hlavního města Prahy. Od té doby s Uměleckou besedou

            pravidelně vystavuje.

2005   Realizace plakátu k 80. výročí založení českého P.E.N klubu.

2008   Začíná publikovat články a básně v almanachu Umělecké besedy Život.

2008   Podílí se na výstavě Básnivá koláž v Galerii Smečky v Praze.

2009   Vydává knihu koláží a textů Hebrejská abeceda.

2010   Část cyklu Abstraktní básně se stává součástí sbírky České koláže Pražské plynárenské a.s. 

2010   Knižní vydání Hebrejské abecedy získává cenu Ministra kultury v soutěži PNP Nejkrásnější české knihy v roce 2009.  

2011   Cyklem koláží Vzpomínky na dětství obohacuje sbírku Památníku národního písemnictví v Praze.

2012   Vychází sbírka poezie Vábení slov doprovázená kolážemi z cyklu Abstraktní básně.

2012   V pražské Galerii Smečky vystavuje spolu s Jiřím Kolářem, Janem Koblasou, Janem Švankmajerem, Liborem Fárou

           a Michalem Šandou (výstava Cykly). 

2012   Stává se členem Českého centra P.E.N. klubu

2010 - 2015   Cyklus koláží Hebrejská abeceda je opakovaně vystavován na různých místech v Čechách a na Moravě

2016   Dosud největší autorská výstava uspořádaná Nadačním fondem Galerie Smečky v Praze

                        

          .