čeština English

Životopis v datech

 

1945

Narozen 14. srpna 1945 ve Dvoře Králové n/Lab. Dětství prožívá v Českém Brodě a v Úvalech u Prahy.

1954

Žije s otcovými rodiči v Lázních Bělohrad. Melancholická krajina českého Podkrkonoší představuje určující zážitek pro jeho budoucí tvorbu.

1955 Po rozvodu rodičů se stěhuje do Kralup n/Vlt. k otci a jeho nové rodině.
1963 Maturitní zkouška na 12leté SVVŠ v Kralupech n/Vlt. (dnes Dvořákovo gymnázium).
1963

Pracuje jako laborant v Ústavu patologické fyziologie UK v Praze. Oslovují ho básně Jaquesa Préverta a Vladimíra Holana. V časopise Host do domu objevuje koláže Jiřího Koláře.

1964 Studium na Fakultě dětského lékařství UK v Praze. 
1967 Opouští studium. Zajímá se o surrealismus, básně Pierra Reverdyho jsou mu inspirací k prvním básnickým pokusům. Zprvu kreslí, později vznikají první koláže.
1967 Pracuje jako přístavní dělník v Mělníku. Nastupuje dvouletou vojenskou službu ve Vojenské ústřední nemocnici v Praze-Střešovicích.
1969 Zaměstnán na podnikovém ředitelství Technomatu Praha, kde jako úředník setrvá až do roku 1992.
1971 První výstava koláží ve Střediskové knihovně v Sobotce. Jeho tvorbu podporuje historik umění Miloslav Racek z Národní galerie v Praze.
1973 Pravidelná setkání s katolickým knězem Bohumilem Štvánem otevírá cestu k jeho duchovní konverzi.
1975

Seznamuje se s Martou Procházkovou, která se téhož roku stává jeho ženou. Uzavírá se první tvůrčí období, až do konce 80. let tvoří koláže jen občas.

1977 Narození dcery Noemi.
1979  Narození syna Matouše. 
1988 Návrat k soustavné tvorbě. 
1989 Týdenní pobyt na mezinárodním uměleckém festivalu v holandském Dalfsenu. 
1990 Začíná znovu vystavovat.  
1991  Koláže pro knižní obálky nakladatelství Návrat domů (1991-1993). 
1991  Samostatná výstava koláží v Malé galerii Melantrich v Praze. 
1992  Opouští trvalé zaměstnání a intezivně se věnuje tvorbě koláží. Vznikají první cykly Básně a Partitury.
1992

Spolupracuje s manželkou na překladu knížky Dr. Rose Campbella Potřebuji tvou lásku věnované výchově dětí. Knihu vydává nakladatelství Návrat domů; od té doby vyšla opakovaně v několika vydáních. 

1993  Setkání s básníkem Jiřím Kolářem, kterému představuje své koláže i básně. Čas od času ho navštěvuje. 
1995 Seznámení s teoretičkou umění Evou Petrovou, která od té chvíle přejně doprovází jeho tvorbu.  
1995 

SGVU Náchod vydává při příležitosti jeho tamní výstavy ve spolupráci s nakladatelstvím Arbor vitae katalog Koláže. Eva Petrová v něm klade důraz na básnický rozměr Holekových koláží. 

1996  Výstava Prostor a báseň ve Středoevropské galerii a nakladatelství v Praze. 
1999 

Výstava Vytrhané básně v klatovské Galerii U Bílého jednorožce (spolu s Mojmírem Preclíkem a Ivanem Sobotkou). Marcel Fišer ve stejnojmenném katalogu vyzdvihuje autorovo svébytné pojetí prostoru a lyričnost jeho kolážové tvorby.

2000  Jiří Machalický uvádí výstavu Duše hudby v Galerii Ledeburské zahrady v Praze. 
2001  První setkání s prostředím Umělecké besedy. Výstava koláží v Salónu Zdeňky Podhajské. 
2003  Vstupuje do Umělecké besedy. 
2003 

Účastní se jubilejní výstavy Umělecké besedy v Galerii hlavního města Prahy. Od té doby s Uměleckou besedou pravidelně vystavuje.

2005  Realizace plakátu k 80. výročí založení českého P.E.N klubu. 
2008  Začíná publikovat články a básně v revue Umělecké besedy Život.
2008  Podílí se na výstavě Básnivá koláž v Galerii Smečky v Praze.
2009  Vydává knihu koláží a textů Hebrejská abeceda, kterou doslovem doprovodil básník Gustav Erhart.  
2010  Část cyklu Abstraktní básně se stává součástí sbírky Česká koláž Pražské plynárenské a.s. 
2010  Knižní vydání Hebrejské abecedy získává cenu Ministra kultury v soutěži PNP Nejkrásnější české knihy v roce 2009.   
2011  Cyklem koláží Vzpomínky na dětství obohacuje sbírku Památníku národního písemnictví v Praze.
2012 Vychází sbírka poezie Vábení slov doprovázená kolážemi z cyklu Abstraktní básně. 
2012 

V pražské Galerii Smečky vystavuje spolu s Jiřím Kolářem, Janem Koblasou, Janem Švankmajerem, Liborem Fárou a Michalem Šandou (výstava Cykly).

2012  Stává se členem Českého centra P.E.N. klubu. 
2010 V letech 2010-2015 cyklus koláží Hebrejská abeceda opakovaně vystavuje na různých místech v Čechách a na Moravě. 
2016  Dosud největší autorská výstava uspořádaná Nadačním fondem Galerie Smečky v Praze. 
2017  Stává se členem redakční rady revue Život vydávané Uměleckou besedou.  
   
   
   
   
   
   
   

                

          .