čeština English

Autorské texty

 

KNIHY

 

2012   Vábení slov, Arbor vitae, Řevnice, 2012

2009   Hebrejská abeceda / Mezi dvěma světy, Arbor vitae, Řevnice, 2009

 

 

PŘEKLADY

 

1992   Campbell Rose, Potřebuji tvou lásku, Návrat domů, Praha, 1992, (společně Marta a Pavel Holekovi)

                Reedice:1996, 2008, 2010, 2020

 

TEXTY A BÁSNĚ

 

2023   Druhý život Martina Welse, Život, Revue Umělecké besedy, 2022, č. 17, s. 46-53.

           Vzpoura řečí (Vlastimil Vavřín, Stalo se to), Život, Revue Umělecké besedy, 2022, č. 17, s. 154.

           Portréty člověčenství (Karla Erbová, Už jsem tu kdysi s kýmsi šel, Ariadné na Naxu), Život, Revue Umělecké

                besedy, 2022, č. 17, s. 155.

           Neznámá kapitola ze života Gerty Kallikové-Figulusové, Historia scholastica - Mezinárodní časopis pro dějiny

                výchovy a vzdělání Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského a Technická univerzita

                v Liberci, Praha 2023, č. 1/2023 (9), s. 249-270.

2022   Martin Wels, Kalendář (doprovodný text), Triáda, Praha, 2022.

           Na toulkách Jáchymovem a jeho okolím, Brána, měsíčník sboru Českobratrské církve evangelické v Praze-

                Braníku, číslo 9  /září 2022.

2021   Tři setkání s Afroditou, Afrodita dnes, katalog výstavy Sdružení umělců grafiků Hollar a jejich hostů v galerii Věda

                a umění v Akademii věd České republiky, Academia, Praha, 2021, s. 52-53.

2020   Mezi nebem a zemí (doslov k básnické sbírce Dany Krausové Spojnice v čase), Vydavatelství MAC, spol. s r.o., 

2019   Úvalský lékař MUDr. Josef Holeka, Život Úval, ročník 60, 6/2019, s. 24-25.

2018   Záznamy, in Bez práce nejsou koláže, katalog Galerie města Pardubic

           Literární středy UB, Život / Revue Umělecké besedy, ročník 11, č. 13, 2018, s. 52-55.

2017   Záznamy, Život. Revue Umělecké besedy, ročník 10, č. 12, 2017, s. 40-43.

           Literární středy UB, Život. Revue Umělecké besedy, ročník 10, č. 12, 2017, s. 56-58.

2016   Známí a neznámí hrdinové podzimu 1939 (Vinohradský knihkupec Bohumil Procházka), Evangelický týdeník,

           ročník 101, 2/2016

           Cestou k sobě (doslov k básnické sbírce Dany Krausové V ranních zahradách), Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,

                2016

           Kniha jako osud. Nakladatel František Laichter a knihkupec Bohumil Procházka, Protestant, č. 9, roč. XXVII,

                2016

2015   Marta a Pavel Holekovi: Bohumil Procházka; Vinohradský knihkupec, in: Jana Bartošová: Nesmíme zapomenout;

                Jan Opletal a další oběti listopadu 1939; Nacistická perzekuce českých studentů během 2. světové války, 

                Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Praha, 2015, str. 138-145

           Přesýpací hodiny, Evangelický týdeník, ročník 100, 36-37/2015    

2014   Marta a Pavel Holekovi: Cesta za neznámou fotografií vězně č. 37924, Zprávy Společnosti bratří Čapků, Praha,

                červen 2014, č. 113

           Odpovědi na otázky:1) Co pro Vás znamená Jiří Kolář? 2) Proč jste si vybral právě techniku koláže ve své

                tvorbě?, In: Vilma Hubáčková: Jiří Kolář a koláže básníků; Ze sbírek Památníku národního

                písemnictví, Literární archiv 46, Památník národního písemnictví v Praze, str. 172-173

2013   Nebeská setba v Litoměřicích (o výstavě Aleše Lamra), Evangelický týdeník, ročník 98, 22-23/2013

           Ztracené zázemí (o knize Jany Šrámkové Zázemí), Evangelický týdeník, ročník 98, 26/2013
2012   Talent, který nemohl dozrát / Martin Wels (1925–1944); doslov ke knize Jaroslav Vrchlický / Martin Wels: Jarní

                romance, Triáda, Praha, 2012 

2011   S Uměleckou besedou...; Život / Revue Umělecké besedy, ročník 2011, č. 8 

2010   Pocta Bohuslavu Reynkovi, katalog, Umělecká beseda 2010, GVU Havlíčkův Brod

2008   Alef / Mezi člověkem a býkem, Slovo z Jeruzaléma, ICEJ ČR, ročník 2008, č. 1

2007   Pe / Krajina rtů; Cade / Cadikova krajina; Kof / Opice a dítě; Reš / Stará hlava; Tav / Živé terče, Slovo  z

                Jeruzaléma, ICEJ ČR, roč. 2007, č. 1-5

           Nachový pierot; Život / Revue Umělecké besedy, ročník 2007, č. 4

2006   Lamed / Škola poznání; Mem / Ve vlnách času; Nun / brána; Samech / Země smutku; Ajin / Živý pohled, Slovo 

                z Jeruzaléma, ICEJ ČR, roč. 2006, č. 1-5

           Osvětlená krajina / V krajině vějíře / Krajina mrtvého básníka; Život, Revue Umělecké besedy, ročník 2006, č. 2

2005   He / Srdce světa; Chet / Zavržená; Tet  / Oživlý náhrobek; Jod / Dva ptačí světy; Kaf / Nápoj lásky, Slovo z           

                Jeruzaléma, ICEJ ČR, roč. 2005, č. 1-5 

           Listopadová vzpomínka, Život / Revue Umělecké besedy, ročník 2005, č. 1

           in Ludíková Věra: Pošli to dál III, Grantis, Ústí nad Orlicí, 2005

2004   Šin / Letící Ahasver; Gimel / Mlýnice osudu; Dalet / Cestou motýlů; Bet / V uzamčeném domě; Vav / Člověk

                spojka; Zajin / Zlatý souboj, Slovo z Jeruzaléma, ICEJ ČR, ročník 2004, č. 1-6 

           in Ludíková Věra: Pošli to dál II, Grantis, Ústí nad Orlicí, 2004

1997   Letošní Vánoce, Setkávadlo, Časopis společenství mladých rodin sboru CB v Praze-Vinohradech, č. 1/97.

           Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas…, Mana pro tento den, str. 6-7, říjen-prosinec,

                Biblická jednota, Praha

1995   Nenalézám, hledám – rozhovor s malířem a grafikem Václavem Sokolem, Mana pro tento den, duben-červen,

                str. 16-17, Biblická jednota, Praha

1981   Svědectví, Bratrská rodina, ročník XIII (1981), Českobratrské rodiny ročník 40, č. 3, s. 39-40

           Slova lásky přes ostnatý drát, Bratrská rodina, ročník XIII (1981), Českobratrské rodiny ročník 40, č. 8-9,

                s. 129-130