Pozdvihuji očích svých k horám
Pozdvihuji očích svých k horám