Přemnožená hláska, 2001, koláž, papír, 42 x 29 cm Přemnožená hláska, 2001, koláž, papír, 42 x 29 cm Kostřička básně Kostřička básně Vertikální báseň Vertikální báseň Hra s písmenem J Hra s písmenem J Polámaný kříž Polámaný kříž Pozdvihuji očích svých k horám Pozdvihuji očích svých k horám Útržky nebe i země Útržky nebe i země