čeština English

2013 / Nebeská setba v Litoměřicích (o výstavě Aleše Lamra)


Evangelický týdeník, ročník 98, 22-23/2013V litoměřickém barokním kostele Zvěstování Panny Marie představil všestranný výtvarník a člen Umělecké besedy Aleš Lamr nedávno vytvořené obrazy a objekty.

Původně jezuitský kostel posloužil během staleté historie nejen duchovním účelům. V roce 1992 se odsvěcený chrám nakonec vrátil do působnosti nyní již Severočeské galerie výtvarného umění, která ho využívá k výtvarným výstavám a nápaditým projektům.

Aleš Lamr nazval vystavenou kolekci rozměrných malířských pláten Nebeskou setbou. Při vstupu do kostela zaujme návštěvníka nápadná elipsovitá malba umístěná nad hlavním oltářem. Obraz hýří veselými barvami, které se v barokním duchu čile vznášejí vzhůru a evokují radost ze stvoření. Malířova plátna doslova „pocákaná“ jiskřivými akrylovými barvami se dotýkají vážných sakrálních témat (Kříž, Křížová cesta) a přece se v jejich výrazu setkáváme se zanícenou radostí tušící, že smrt není posledním dějstvím života. Vedle malby téměř hymnicky oslavující kosmos nalézají se tu plátna hovořící apokalyptickým jazykem: Šelma vystupující z moře, Ohnivé jezero, Začátek konce. V ostrosti a jasnosti barev, v jejich občas potemnělé energii a všudypřítomné razantnosti pociťujeme cosi mrazivého a varujícího, co divákovi zpřítomňuje apokalyptické náměty. Jsme spolu s těmito obrazy přítomni na jednom břehu života, zatímco myšlenky, které v nás vyvolávají, přenášejí nás na jeho druhý břeh.

Malíř během vernisáže vlastníma rukama uchopil a rozpohyboval rozměrné obrazy. Táhlým, kyvadlovým pohybem pláten okrášlil hudební doprovod a žalmický zpěv skupiny Oboroh. Se slovy „umění se musí hýbat“ roztančil hlavní chrámovou loď a zavedl přítomné diváky do rozkolísaného prostoru chrámu, aby se v něm tím spíše pokusili nalézt místo ke spočinutí.

V Lamrově proměnlivé umělecké cestě od ironizující grotesky až k duchovním tématům zůstávají zachovány základní atributy jeho výtvarného projevu: smysl pro barvu, expresivita výrazu či prostá radost ze hry i života samotného. Jeho umění se však zároveň ubírá stále kupředu – řečeno slovy z výstavního katalogu: „Člověk roste jenom tím, že dojde na konec jednoho a začne něco jiného…“. Proto si také může odskočit k hravosti a jemné ironii vystavených objektů, upletených či sestavených z polychromovaného kovu.

Cesta do Litoměřic se tak může stát i nevšední cestou za uměním Aleše Lamra.

 

Aleš Lamr – Nebeská setba, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Kostel Zvěstování Panny Marie, 14. 6. - 4. 8. 2013.