čeština English

Dokumenty 2013

 

2013 / říjen - listopad     V Kroměříži byla vystavena Hebrejská abeceda, po vernisáži následovala beseda s autorem. Výstava v Muzeu Kroměřížska doprovázela 20. ročník konference Židé a Morava.

 

 

Hebrejská abeceda v Kroměříži 2013

 

◊     ◊     ◊

 

2013 / listopad     V prostorách brněnského Blahoslavova domu se konal čtvrtý ročník Bienále pro Diakonii na volné téma Otevři oči mé, abych spatřoval divné věci (Ž 119,18). Zahájen byl koncertem spojeným s dobročinnou aukcí. Výtěžek z Bienále byl určen na vybudování Chráněného bydlení pro seniory v Nosislavi (http://nosislav.diakonie.cz/). Prezentaci všech děl lze nalézt na www.bienaleprodiakonii.cz.

 

 

Chlapec a slovo

 

Chlapec a slovo (Ž 119, 18)

Z cyklu Dětské hry

koláž na papíře, 2013, 42 x 29,7 cm 

 

◊     ◊     ◊

 

2013 / září     V Galerii Františka Drtikola (Zámeček - Ernestinum Příbram) se konala další výstava Umělecké besedy uspořádanáke 150. výročí jejího vzniku. Své práce na ní představilo 31 výtvarníků a to na jasně čitelné téma DOMA. Vystavoval jsem tu tři koláže z cyklu Dětské hry.

 

 

Pozvánka Příbram 1

 

  

◊     ◊     ◊

 

2013 / březen - květen   V Clam-Gallasově paláci v Praze se konala výstava V umění volnost uspořádaná ke 150. výročí založení Umělecké besedy. Zúčastnil jsem se jí ukázkami z cyklů koláží nazvaných Pocta Marcelu Marceauovi a Jungiana.

 

 

V umění volnost

 

Z výstavy Umělecké besedy V Umění volnost / Autor fotografie Franck Alasseur

 

 

V umění volnost 2

 

 Koláže vystavené na výstavě V umění volnost / Autor fotografie Franck Alasseur